Tag: Romania

Piaţa serviciilor de curierat rapid promite creşteri în 2011

Din cauza crizei, piaţa serviciilor de curierat din România a scăzut de la 250 de milioane de euro, cât valora în 2007 şi 2008, la doar 200 de milioane în 2009. Cifra se va menţine şi în acest an, iar pentru 2011 există premise de creştere.
Transporturile şi pia­ţa serviciilor de curierat rapid reprezintă un instrument relevant de măsurare a performanţelor economice ale unei ţări. „De regulă, dacă produsul intern brut al unei ţări creşte cu 1%, valoarea pieţei de curierat din respectiva ţară creşte cu 5%”, susţine Octa­vian Bădescu, Secretar Ge­ne­ral al Asociaţiei Operatorilor de Curierat din România şi di­rector general al Sameday Courier. „La fel se întâmplă şi în cazul economiilor în scă­dere, iar în cazul României declinul economic înregistrat din cauza crizei se reflectă şi în scăderea valorii pieţei de cu­rierat. De îndată ce eco­nomia se va redresa, operatorii de pe această piaţă vor fi prin­tre primii care vor simţi revi­rimentul”, a mai spus Bădescu.

Încă un an dificil
„Aşa cum nu a existat un debut clar al crizei, cu siguranţă nu vom avea de-a face cu un termen exact de fina­lizare a ei”, declară Adrian Mihai, unul dintre cei trei ac­ţionari ai FAN Courier, companie care deţine poziţia do­minantă pe piaţa din Româ­nia. „Procesul prin care trecem este unul de lungă du­rată, care nu implică ne­apărat numai lucruri negati­ve, lipsuri şi greutăţi, ci, din contră, o schimbare de mentalitate, o adaptare la nevoile reale ale clienţilor şi o se­lecţie naturală a companiilor pe criterii de performanţă. Cu siguranţă nimic nu va mai fi ca înainte, nu vom mai avea parte de creş­teri ar­tificiale pe piaţă şi pro­fi­turi exorbitante, ci ne vom per­mite să construim business de calitate, în con­diţii de­­cente”, a adăugat Adrian Mihai.
În cifre, se poate spune că dacă în anul 2009 piaţa servi­ciilor de curierat din Româ­nia a scăzut cu circa 25%, până în jurul valorii de 200 de mili­oane de euro, 2010 se va în­cheia la acelaşi nivel. Există şi prognoze optimiste, care indi­că o creştere de 10% a valorii pieţei până la finele anului, însă pentru majoritatea ope­ratorilor 2010 va reprezenta un an în care cifrele de afaceri stagnează.
„Sunt convins că situaţia în piaţa de curierat se va îm­bunătăţi în următoarele şase luni, dar numai pentru cei care vor reuşi să ţină costurile sub control”, a declarat pentru SFin Florin Lungu, Gene­ral Manager Mailman Curier Rapid. Alături de nevoia gestionării eficiente a costurilor, oficialul companiei a identificat principalele efecte gene­ra­te de criza economico-fi­nan­cia­ră pe piaţa de curierat ra­pid, respectiv scăderea numă­rului de expedieri, intrarea în insolvenţă a unor companii şi îngreunarea încasării factu­ri­lor. „Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este blocajul financiar cauzat de întârzierea plăţilor pentru ser­viciile de curierat. Foarte multe firme au intrat în in­solvenţă sau cer prelungirea termenelor de plată”, confirmă Adrian Mihai de la FAN Courier.
Din cauza crizei, insolven­ţe s-au înregistrat şi pe piaţa de curierat, de unde au dis­pă­rut subit operatori precum Cu­riero, Roexpres şi RoCou­rier. Anul trecut a marcat însă câteva achiziţii importante pe piaţă, realizate de către mari operatori internaţionali cum ar fi DHL (care a cumpărat Car­gus), UPS (care a preluat Trans Courier) şi DPD (care a cumpărat Pegasus).

În competiţie cu Poşta
Fiindcă veni vorba de documente, trebuie spus că majoritatea actelor oficiale din România continuă să ajungă la destinatar prin intermediul Poştei Române. Compania naţională are o cotă de piaţă însemnată şi pe segmentul livrărilor rapide şi punctuale, prin intermediul serviciului Prioripost. „Poşta Română este un concurent puternic, serios şi respectabil”, susţine Florin Lungu de la Mailman Curier Rapid, iar Adrian Mihai de la FAN Courier confirmă şi adaugă faptul că o „concurenţă reală este oricând bine-venită”.

Sursa: Sfin.ro